Metodické a konzultační schůzky pro pedagogy

Vážení kolegové, i v letošním školním roce chceme pedagogům poskytnout prostor pro individuální konzultace formou metodických a konzultačních schůzek v PPP Žďár nad Sázavou.

Metodické a konzultační schůzky budou probíhat každou první středu v měsíci  od 13:00-15:00 hodin.

Prosíme, aby se zájemci vždy předem ohlásili (alespoň 2 dny dopředu) – můžeme si tak připravit podklady přímo pro Vaše potřeby.

Přihlásit se můžete e-mailem: poradnazr@pppaspcvysocina.cz nebo telefonicky: 734 683 070.

Na těchto schůzkách s námi mohou zájemci z pedagogického sboru konzultovat např. podpůrná opatření, metody výuky, pomůcky, úpravy obsahů či hodnocení u dětí s SVP, postupy reedukace, náplně PSPP, PI apod.

Těšíme se na spolupráci.

metodické a konzultační schůzky