Kontakt

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
PhDr. Věra Trávníková – ředitel
třída Legionářů 1468/36
586 01 Jihlava
IČ: 70832510

ID datové schránky: agktasg

Zřizovatelem je Kraj Vysočina

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

Provozní doba pracoviště

Pondělí – čtvrtek: 7:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 13:00

 Jméno pracovníka Specializace Telefon/mobil Email
PhDr. Věra Trávníková ředitelka organizace 567 572 414
774 106 932
travnikova@pppaspcvysocina.cz
Odborní pracovníci
Mgr. Renata Brabcová vedoucí pracoviště
psycholog
567 572 419
731 144 994
brabcova@pppaspcvysocina.cz
Iveta Vrbková, Dis. sociální pracovnice
objednávky klientů
567 572 416
703 182 814
vrbkova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Jana Hanzlová psycholog
metodik pro nadané
567 572 410 hanzlova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Jana Kratochvílová psycholog
metodik prevence

567 572 412

604 426 728

kratochvilova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Monika Krupičková psycholog 567 572 417 krupickova@pppaspcvysocina.cz
PhDr. Mgr. Olga Pavlačková psycholog 567 572 423 pavlackova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Jitka Plassová psycholog 567 572 421 plassova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Jitka Prokopová speciální pedagog 567 572 411 prokopova@pppaspcvysocina.cz
PhDr. Jarmila Prošková psycholog 567 572 418 proskova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Irena Řežábková speciální pedagog 567 572 413 rezabkova@pppaspcvysocina.cz
Mgr.Kateřina Vopěnková psycholog 567 572 420 vopenkova@pppaspcvysocina.cz
Ekonomický úsek fakturace@pppaspcvysocina.cz
Veronika Fleková ekonom 567 572 415
730 585 706
flekova@pppaspcvysocina.cz
Bc. Jitka Vráblová, BBA ekonom 567 572 415
734 647 118
vrablova@pppaspcvysocina.cz
Denisa Vránová ekonom 567 572 415
728 626 036
vranova.d@pppaspcvysocina.cz
 

Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod

Provozní doba pracoviště

Pondělí – čtvrtek: 7:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 13:00

 Jméno pracovníka Specializace Telefon/mobil Email
Mgr. Kamila Krondráfová vedoucí pracoviště
speciální pedagog
569 422 171
736 125 501
krondrafova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Ilona Daňková sociální pracovnice
objednávky klientů
569 422 171
703 182 812
dankova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Lucie Alexová speciální pedagog 569 422 171 alexova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Monika Doležalová psycholog 569 422 171 dolezalova@pppaspcvysocina.cz
Mgr, Alžběta Jansová speciální pedagog 569 422 171 jansova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Veronika Plančíková psycholog 569 422 171 plancikova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Tereza Tomanová speciální pedagog
metodik prevence
569 422 171
604 428 205
tomanova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Klára Váchová psycholog
metodik pro nadané
569 422 171 vachova@pppaspcvysocina.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov

Provozní doba pracoviště

Pondělí – čtvrtek: 7:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 13:00

 Jméno pracovníka Specializace Telefon/mobil E-mail
PaedDr. Jana Svobodová vedoucí pracoviště
speciální pedagog
565 381 364
603 277 977
svobodova.j@pppaspcvysocina.cz
Lenka Marková administrativa
objednávky klientů
565 323 621
739 572 940
markova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Veronika Beranová speciální pedagog   beranova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Kateřina Ettlerová speciální pedagog   ettlerova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Zuzana Fišarová psycholog 565 381 373 fisarova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Kateřina Foltinová speciální pedagog 565 381 366 foltinova@pppaspcvysocina.cz
PaedDr. Zdeněk Martínek speciální pedagog
metodik prevence
565 381 370
604 181 430
martinek@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Markéta Patáková psycholog 565 381 368 patakova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Ludmila Semorádová psycholog
metodik pro nadané
565 381 372 semoradova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Kateřina Svobodová psycholog 734 892 768 svobodova.k@pppaspcvysocina.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

Provozní doba pracoviště

Pondělí – čtvrtek: 7:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 13:00

 Jméno pracovníka Specializace Telefon/mobil E-mail
Mgr. Miluše Ustohalová vedoucí pracoviště
speciální pedagog
568 843 461
605 447 123
ustohalova@pppaspcvysocina.cz
Sylva Petrželková administrativa
objednávky klientů
568 848 815
703 182 813
petrzelkova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Veronika Dvořáková speciální pedagog 567 572 480
605 485 712
dvorakova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Petra Kropáčková psycholog 567 572 485 kropackova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Petra Ryglová speciální pedagog 567 572 482
730 831 198
ryglova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková speciální pedagog
metodik prevence
568 848 816
604 181 425
sedlarova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Miroslav Veselý psycholog
metodik pro nadané
567 572 483 vesely@pppaspcvysocina.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Moravské Budějovice

Jméno  pracovníka Specializace Telefon/mobil E-mail
Mgr. Miluše Ustohalová vedoucí pracoviště
speciální pedagog
568 843 461
605 447 123
ustohalova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Veronika Dohnalová psycholog 734 871 151 dohnalova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Miloslava Vláčilová speciální pedagog 734 871 182 vlacilova@pppaspcvysocina.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou

Provozní doba pracoviště

Pondělí – čtvrtek: 7:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 13:00

 Jméno pracovníka Specializace Telefon/mobil E-mail
PhDr. Pavla Šteidlová vedoucí pracoviště
zástupce ředitele
566 622 387
734 683 070
steidlova@pppaspcvysocina.cz
Zdenka Hamáková administrativa
objednávky klientů

566 622 387
604 971 423

hamakova@pppaspcvysocina.cz
Ida Vokurková administrativa
objednávky klientů
566 622 387
604 971 423
vokurkova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Renata Jará speciální pedagog
metodik prevence
605 020 454 jara@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Klára Mičková psycholog 566 622 387 mickova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Milena Petrová psycholog 566 622 387 petrova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Jitka Popelová psycholog
metodik pro nadané
566 622 387 popelova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Anna Vábková speciální pedagog 566 622 387 vabkova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Jana Vránová speciální pedagog 566 622 387 vranova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Marcela Žáková speciální pedagog 566 622 387 zakova@pppaspcvysocina.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Velké Meziříčí

 Jméno  pracovníka Specializace Telefon/mobil E-mail
PhDr. Pavla Šteidlová vedoucí pracoviště
zástupce ředitele
566 622 387
734 683 070
steidlova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Jana Lišková psycholog 566 520 299
733 615 340
liskova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Věra Moravcová speciální pedagog 566 520 299
733 615 340
moravcova@pppaspcvysocina.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Bystřice nad Pernštejnem

 Jméno  pracovníka Specializace Telefon/mobil E-mail
PhDr. Pavla Šteidlová vedoucí pracoviště
zástupce ředitele
566 622 387
734 683 070
steidlova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Renata Jará speciální pedagog
metodik prevence
605 020 454 jara@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Lenka Palečková psycholog 736 607 671 paleckova@pppaspcvysocina.cz

Pracoviště SPC

SPC – speciálně pedagogické centrum = věnuje komplexní péči převážně dětem, žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním – mentální postižení a souběžné postižení více vadami.

Speciálně-pedagogické centrum Žďár nad Sázavou

Provozní doba pracoviště

Pondělí: 7:30 - 16:00
Úterý - čtvrtek: výjezdní dny → tel. objednání 8:00 - 12:00
Pátek: 7:30 - 13:00

Metodické a konzultační schůzky v SPC Žďár nad Sázavou:
Každou první středu v měsíci: 13:30 - 15:30

 Jméno pracovníka Specializace Telefon/mobil Email
Mgr. Jarmila Fraiová vedoucí pracoviště
speciální pedagog
566 624 224
736 715 373
fraiova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Jitka Palcová speciální pedagog 566 624 224 palcova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Dana Vamberová psycholog 566 624 224 vamberova@pppaspcvysocina.cz

Speciálně-pedagogické centrum Havlíčkův Brod

Provozní doba pracoviště

Pondělí: 7:30 - 16:00
Úterý - čtvrtek: výjezdní dny → tel. objednání 8:00 - 12:00
Pátek: 7:30 - 13:00

Metodické a konzultační schůzky SPC Havlíčkův Brod:
Každé první pondělí  v měsíci od 13:30 do 15:30

 Jméno pracovníka Specializace Telefon/mobil E-mail
Mgr. Jarmila Fraiová vedoucí pracoviště
speciální pedagog
566 624 224
736 715 373
fraiova@pppaspcvysocina.cz
Bohuslava Průšová administrativa
objednávky klientů
734 696 157
569 425 954
prusova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Eva Bartoňová speciální pedagog 734 696 157 bartonova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Pavla Černá psycholog 734 696 157 cerna@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Danuše Jonášová speciální pedagog 734 265 795 jonasova@pppaspcvysocina.cz