Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod

Jsme veřejná příspěvková organizace zřízená Krajem Vysočina. Naše školské poradenské zařízení poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a jejich zákonným zástupcům, mateřským školám, základním a středním školám v regionu.

Nabízíme pomoc při řešení výukových potíží, problémy s chováním dítěte, pomoc při profesní orientaci, péči o nadané, pomoc při vstupu do 1. třídy základní školy, metodické návštěvy a konzultace ve školách.

Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod

Provozní doba pracoviště

Pondělí – čtvrtek: 7:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 13:00

 Jméno pracovníka Specializace Telefon/mobil Email
Mgr. Kamila Krondráfová vedoucí pracoviště
speciální pedagog
569 422 171
736 125 501
krondrafova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Ilona Daňková sociální pracovnice
objednávky klientů
569 422 171
703 182 812
dankova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Lucie Alexová speciální pedagog 569 422 171 alexova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Monika Doležalová psycholog 569 422 171 dolezalova@pppaspcvysocina.cz
Mgr, Alžběta Jansová speciální pedagog 569 422 171 jansova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Veronika Plančíková psycholog 569 422 171 plancikova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Tereza Tomanová speciální pedagog
metodik prevence
569 422 171
604 428 205
tomanova@pppaspcvysocina.cz
Mgr. Klára Váchová psycholog
metodik pro nadané
569 422 171 vachova@pppaspcvysocina.cz

Dokumenty pracoviště

  • žádné dokumenty

Aktuálně