Institucionalizace

Institucionalizace školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina realizuje projekt „Institucionalizace specializovaných pozic v ZŠ Kraje Vysočina“, reg. č. CZ.02.02.03/00/22_002/0004045 podpořeného z operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem projektu je institucionalizace podpůrných pedagogických pozic tak, aby služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga mohlo využívat co nejširší spektrum žáků, kteří vykonávají povinnou školní docházku, a zároveň byla dlouhodobě zajištěna profesní stabilita těchto pozic.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024