Prevence

Metodická a koordinační podpora pedagogů při řešení výchovných a vztahových potíží, spolupráce se školními metodiky prevence, poradenská činnost rodinám.

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina

Elektronický systém výkaznictví

Individuální výchovný plán

Informace z KrÚ

Legislativa a informace z ministerstva

Literatura

Minimální preventivní program

Vedení třídnických hodin

Záškoláctví

Kyberkriminalita

Metodické doporučení pro školy a školská zařízení na téma „Škola a neštěstí“