Jak se k nám objednat

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Nezletilé dítě objednává zákonný zástupce. Zletilý klient se objednává sám.

 

Minimální údaje potřebné k objednání:

 • jméno a příjmení dítěte/zletilého klienta
 • datum narození
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • adresa bydliště
 • kontakt – dle možností telefon, e-mail
 • stručně důvod žádosti

Využít můžete formuláře „Žádost o vyšetření“.
 

Termín vyšetření:

 • Vaši žádost po objednání zaevidujeme na příslušném pracovišti.
 • Vzhledem k velkému množství žádostí je nutno počítat s čekací dobou na poradenskou službu v délce 2-3 měsíců.
 • Zhruba 14 dní před plánovaným termínem vyšetření Vám zašleme pozvánku nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky či e-mailem (pokud čekáte na termín vyšetření, kontrolujte si prosím i složku nevyžádané pošty a spamu).
 • Nemůžete-li se dostavit, prosíme, včas mám tuto informaci oznamte.

 

Další důležité informace:

 • Přítomnost jednoho ze zákonných zástupců nezletilého dítěte (do 18 let věku) při vyšetření je nutná.
 • K vyšetření není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.
 • Pokud bylo dítě vyšetřeno specialistou (neurolog, psychiatr, psycholog, klinický logoped atd.) a máte zprávu, pomůže nám, vezmete-li ji s sebou.
 • Standardní služby (konzultace, psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika, reedukace, intervence atd.) jsou tak poskytovány bezplatně.
 • Pokud se na vyšetření s nezletilým dítětem nemůžete ze závažných důvodů dostavit osobně a chcete s ním místo sebe poslat někoho jiného – babičku, tetu atd. je nutné, aby se tato osoba školskému poradenskému zařízení prokázala písemnou plnou mocí – oprávnění k zastupování Vaší osoby při vyšetření. Vzor plné moci.
 • Při horečnatém onemocnění nebo při onemocnění infekční nemocí (kašel, zažívací obtíže apod.) není možné vyšetření uskutečnit. Prosíme o oznámení této skutečnosti, obdržíte náhradní termín.