Metodické a konzultační schůzky v SPC

Kdy , kde, pro koho:
SPC Žďár nad Sázavou – první středa v měsíci
SPC Havlíčkův Brod – první podělí v měsíci
pro pedagogické pracovníky ( ředitele, výchovné poradce, učitele,, asistenty pedagoga) a rodiče žáků se SVP.
Co nabízíme:
– konzultace konkrétních případů
– metody výuky
– úpravy obsahů a výstupů vzdělávání
– minimální úroveň výstupů pro žáky s lehkým mentálním
postižením
– ukázky speciálních učebnic, kompenzačních pomůcek

V případě, že termín schůzky nevyhovuje, je možné si domluvit individuální konzultaci, např. pokud řešíte obtíže, které vnímáte jako důvěrné a nechcete je probírat před více lidmi.