Pomůcky

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina

Kompenzační pomůcky podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 20. 6. 2017 určené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením vzdělávané v běžných školách na území Kraje Vysočina.

Pomůcky mohou být zdarma zapůjčeny škole na základě Smlouvy o výpůjčce.

Předávání a vracení kompenzačních pomůcek – pomůcky se vyzvedávají i vracejí pouze na pracovišti: SPC U Panských 1452, H. Brod

Provozní doba skladu kompenzačních pomůcek – vždy je třeba předem kontaktovat Petru Vodrážkovou na tel. 734 696 157.

V případě vracení kompenzačních pomůcek, prosím, přivezte s sebou vyplněný předávací protokol ve dvou vyhotoveních (najdete na webových stránkách PPP a SPC Vysočina).

 

Dokumenty